çaynik

çaynik
is. <çin. çay və rus. . . . ник> Çay dəmləmək və ya su qaynatmaq üçün dəstəsi və lüləyi olan qab. Elektrik çayniki. – Ənvər bərk susamışdı, bir stəkan çay içmək üçün samovarın başından çayniki götürdü. Ə. Vəl.. Tükəzban xala çayı dəmləyəndən sonra . . çayniki dəsmalla bürüyüb dəmə qoydu. İ. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • lıqqıldamaq — f. Lıqqıltı ilə qaynamaq (samovar, çaynik, su və s.). Çaynik lıqqıldayır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çayotu — (Ağdam, Qazax, Oğuz) 1. çay dəmləmək üçün istifadə edilən ətirli ot (Ağdam, Oğuz) 2. quru çay (Qazax, Zaqatala). – Bu çaynikə çayotu salmeyıfsaηmı, heç irəngi çıxmeyıf? (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • pəsab — (Ordubad, Sabirabad, Şamaxı) çay puçalı. – Çaynik pəsabnan doludu (Sabirabad); – Çaynikdən pəsabı boşalt (Şamaxı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • puşdamax — I (Gəncə) dağıtmaq. – Əkinnərin arasındakı xəndəx’ləri puşdamıyın! II (Cəbrayıl) sınıq şüşə qabları (çaynik, boşqab və s.) – xüsusi maddə ilə yenidən calamaq, birləşdirmək. – Çaynı:n lüləyi sınmışdı, puşdadım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dəmkeş — f. 1) samovarın yuxarı hissəsinə keçirilən və üzərinə çaynik qoyulan detal; 2) dəm çəkmək üçün plov qazanının ağzına qoyulan qapaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çalxalamaq — f. 1. İçindəki mayenin hissəciklərini qarışdırmaq və ya həll etmək üçün tərpətmək, silkələmək. Dərmanı içməkdən qabaq çalxalamaq. – Mehriban gülabpuşu tələsik götürüb çalxaladı. H. Seyidbəyli. // Su ilə yaxalamaq, təmizləmək. Saleh dağ sudan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çaydan — <çin. çay və fars. . . . dan> 1. Ba x çayqabı. 2. Bax çaynik. Piri kişi . . çaydandan iki fincan çay töküb süfrəyə qoydu. S. S. A.. Nigar pilətəni yandırıb, çaydanı üzərinə qoydu. . Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağ — 1. is. 1. Yerin hündür, dik, yamaclı və zirvəli hissəsi. Qafqaz dağları. – Dağ dağa rast gəlməz, adam adama rast gələr. (Ata. sözü). Adətən ətəyi, yamacları və zirvəsi nisbətən aydın görünən hər hansı bir yüksəkliyə dağ deyilir. «Ümumi fiziki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lehimli — sif. Lehim vurulmuş, lehimlənmiş, qalay və s. ilə yapışdırılmış. Lehimli çaynik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naçalnik — is. <rus. начальник> 1. Bir idarəyə, müəssisəyə rəhbərlik edən vəzifəli şəxs; müdir, rəis. Nikolay hospital naçalnikinə raport yazdı. Ə. Ə.. // Belə şəxslərə müraciət. <Usta Xəlilova:> Xoş gördük, yoldaş naçalnik! M. Hüs..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”